lượt truy cập

 • Đang online: 16
 • Hôm nay: 172
 • Tuần này : 514
 • Tháng này:40,080
 • Tất cả516,473

Thông báo về sự quan tâm tham gia chuỗi cung ứng xoài của dự án UNIDO 2020-2022

NÂNG CAO NĂNG LỰC TUÂN THỦ TIÊU CHUẨN VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA CHUỖI GIÁ TRỊ XOÀI TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG - VIÊT NAM

BỐI CẢNH
Việt Nam là nước sản xuất xoài lớn thứ 13 thế giới với tổng diện tích trồng khoảng 87.000 héc-ta, trong đó gần nửa diện tích thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với tổng sản lượng đạt 969.000 tấn/năm (năm 2019). Xoài là một trong những loại trái cây nhiệt đới chính của Việt Nam. Tuy nhiên, trái cây này mới chỉ xuất khẩu được 4% tổng sản lượng. Do vậy, Việt Nam đang nỗ lực đa dạng hóa, phát triển và mở rộng xuất khẩu xoài sang thị trường có giá trị cao hơn.
Ngày nay, thương mại toàn cầu đang ngày càng gắn kết trong các chuỗi giá trị và bị chi phối bởi các yêu cầu về tiêu chuẩn và chất lượng . Để hỗ trợ các quốc gia được hưởng lợi từ các thị trường toàn cầu, tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) cùng với Chính phủ Thụy Sỹ, đối tác chiến lược, thực hiện Chương trình Tiêu chuẩn và Chất lượng Toàn cầu (GQSP) tại 8 nước, trong đó có Việt Nam. Mục tiêu tổng quan của Chương trình là thúc đẩy thương mại và nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua
việc tăng cường năng lực tuân thủ tiêu chuẩn và chất lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ để tạo điều kiện tiếp cận thị trường.

UNIDO phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện dự án GQSP tại Việt Nam nhằm hỗ trợ các chủ thể trong chuỗi giá trị xoài tuân thủ các quy định kỹ thuật và yêu cầu của thị trường quốc tế để nâng cao năng lực thương mại của các chủ thể trong chuỗi giá trị xoài.
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN
Dự án giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu và khả năng cung ứng các dịch vụ cần thiết về chất lượng để chứng nhận chất lượng sản phẩm thông qua 3 lĩnh vực can thiệp sau: 
 • Củng cố cơ sở hạ tầng chất lượng thông qua nâng cao năng lực kỹ thuật và tính bền vững của Hệ thống cơ sở hạ tầng chất lượng quốc gia liên quan đến chuỗi giá trị xoài xuất khẩu
 • Nâng cao năng lực các nhà sản xuất xoài thông qua tăng cường hiểu biết của các doanh nghiệp về các yêu cầu của các thị trường mục tiêu, trình diễn những hệ thống cần có để chuỗi giá trị xuất khẩu xoài đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các yêu cầu chất lượng khác của thị trường xuất khẩu và nâng cao năng lực đáp ứng các yêu cầu đó; 
 • Nâng cao nhận thức về chất lượng trong chuỗi giá trị xoài và tạo điều kiện đối thoại giữa khu vực công và tư cũng như vận động chính sách để hỗ trợ xuất khẩu xoài và mở rộng thị trường. 
TÁC ĐỘNG
 • Tăng cường năng lực kỹ thuật và tính bền vững của Hệ thống hạ tầng chất lượng quốc gia liên quan đến chuỗi giá trị xoài xuất khẩu 
 • Chuỗi giá trị xuất khẩu xoài đáp ứng được những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và yêu cầu chất lượng khác của các thị trường xuất khẩu mục tiêu; 
 • Văn hóa chất lượng được phát triển, tạo điều kiện cho các nhà sản xuất xoài tiếp cận các thị trường xuất khẩu chất lượng cao.
Lĩnh vực: Nâng cao năng lực thương mại
Nhà tài trợ: SECO
Cơ quan thực hiện: UNIDO
Chủ dự án: Cục Chế biến và PTTTNS, Bộ NN và PTNT
Đối tác: Bộ NN và PTNT/Cục BVTV và Viện CĐNN và CNSTH; Bộ KHCN/Tổng cục ĐLTCCL
Ngân sách: EURO 880,270
Thời gian thực hiện dự án: 2020-2022
SDGs: SDG9, SDG1 và SDG8

Thư Xác nhận Bày tỏ sự quan tâm
Thông báo Bày tỏ sự quan tâm tham gia Dự án GQSP

Thông tin Liên hệ:

Cục phát Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Agrotrade), Bộ NN&PTNT
Địa chỉ : 10 Nguyễn Công Hoan, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam,
Email:
agrotrade@mard.gov.vn; Tel: 0987200883/02437711209

Thông tin tư vấn đầu mối kỹ thuật:
Ông Nguyễn Duy Đức, cố vấn kỹ thuật địa phương
Email: D.NGUYEN@unido.org; Tel: 0908998745

Tin tức khác